Chương trình du lịch hội viên - White Labels & Widgets (Nhãn hiệu trắng và tiện ích)

Widget Generator

Tiện ích mang đến cho trang web của bạn khả năng tìm kiếm cực tốt của TripEconomy về khách sạn và các chuyến bay. Thêm Tiện ích của TripEconomy vào trang web của bạn sẽ tăng thêm nhiều lợi ích cho khách truy cập của bạn.
Widget Code
(sao chép và dán đoạn mã sau):
Từ
Để
Widget Code
(sao chép và dán đoạn mã sau):

Máy phát điện nhãn trắng

Nhãn hiệu trắng là giải pháp đồng thương hiệu với trang web TripEconomy. Giải pháp Nhãn hiệu trắng tạo cơ hội có được trang web tương tự với TripEconomy bằng thương hiệu riêng của mình.
Widget Code
(sao chép và dán đoạn mã sau):

Truy cập Giao diện lập trình ứng dụng (API)

Hãy truy cập Giao diện lập trình ứng dụng đến máy tìm kiếm khách sạn của chúng tôi. Thực hiện tìm kiếm khách sạn, kết quả, khả năng đáp ứng và giá cả từ các nhà khai thác hàng đầu trực tiếp trên trang web của bạn. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn bàn về việc thực hiện Giao diện lập trình ứng dụng.